• Mica màu trong suốt thay kính – Giá tấm nhựa mica trong suốt