Tấm Formex thường được sử dụng làm vách ngăn được tạo ra từ các kỹ thuật cao cấp từ nhựa PVC. Cấu trúc giữa nguyên tử Flo và Cacbon – Là vật liệu mang tính bền vững độ bền cao.

Hiển thị kết quả

Hiển thị kết quả

Top