Tongkhomica – Mica dẫn sáng với bản chất có thể dẫn sáng trong môi trường ánh sáng. Rất thích hợp làm các bảng hiệu, biển hiệu, logo gắn đèn, bảng hiệu ngoài trời với độ bền cao

Hiển thị kết quả

Hiển thị kết quả

Top