Tấm poly đặc ruột

Giá từ251,000 VNĐ/Tấm

Tấm poly đặc có độ dày 1.2mm, 1.6mm, 2mm, 2.8mm, 3mm, 4mm, 4.7mm, 5mm, 6mm. Kích thước khổ 1,22m x 30m , 1,52m x 30m.

Chăm sóc khách hàng